073 - 594 29 51

Workshop Preventiemedewerker

 399,00 excl. btw

Een goede aanpak voor gezond en veilig werken is belangrijk voor uw medewerkers. Hiervoor kunt u verschillende maatregelen treffen. Eén daarvan is (de wettelijke verplichting tot) het aanstellen van een preventiemedewerker. Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid. Hij/zij heeft kennis van de arbeidsrisico’s van de organisatie en van de te nemen preventieve maatregelen.

De workshop preventiemedewerker heeft als doel kennis en inzicht te verschaffen in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de preventiemedewerker. Deze workshop is bestemd voor zowel beginnende als ervaren preventiemedewerkers. Een deskundige docent met ruime ervaring in het vakgebied behandelt de lesstof op een interessante en interactieve wijze.

Wissen

Beschrijving

Workshop en -inhoud: Deze interactieve workshop wordt gegeven voor maximaal 14 cursisten en duurt 1 dag. De volgende onderwerpen worden tijdens de workshop behandeld:

  • Arbowetgeving: Je krijgt eerst inzage in de doelstelling van de Arbowet. Wat zijn de uitgangspunten en hoe is deze opgebouwd? Wat kun je met een Arbocatalogus en wat zijn de huidige ontwikkelingen?
  • Veranderingen in de Arbowet: Je leert waarom de positie van de preventiemedewerker versterkt is. En wat is de rol van de bedrijfsarts? Wat zijn rechten van medewerkers? Hoe is het geregeld met handhaving en toezicht vanuit Inspectie SZW? Heeft u het basiscontract op orde?
  • Organiseren van preventietaken: Je krijgt handvaten hoe jij je rol als preventiemedewerker het beste vorm kunt geven.
  • Werkgevers- en werknemersverplichtingen: Wat zijn de verplichtingen voor werkgevers? En welke voor werknemers?
  • Aansprakelijkheid: Hoe is het met de aansprakelijkheid geregeld?
  • Partijen in Arboland: Wat is er allemaal mogelijk binnen het speelveld van Arbo. Wat is zinvol en wat niet?
  • De preventiemedewerker als adviseur: Wat zijn belemmeringen en/of valkuilen? Je krijgt inzicht in adviesvaardigheden en je leert ook hoe je van jouw rol een succes maakt!
  • Arbozorgsysteem: de 5 W’s. RI&E en plan van aanpak: Wat is de Intentieverklaring en/of beleidsverklaring? Je leert hoe je mogelijke risico’s aan de hand van enkele RI&E-instrumenten in kaart kunt brengen. En hoe stel je een plan van aanpak op? Wat is risico ranking? En hoe evalueer je de RI&E?
  • Waar haal ik mijn informatie?

Cursusmateriaal en afsluiting
Elke cursist ontvangt een naslagwerk en een certificaat van deelname.

Programma

Workshop Preventiemedewerker

9 april 2020

09.00 uurInloop en ontvangst met koffie/thee
09.30 uurIntroductie
09.45 uurArbowetgeving; Veranderingen in de Arbowet 2017.
11.15 uurPauze
11.30 uurOrganiseren van preventietaken; Werkgevers- en werknemersverplichtingen.
12.45 uurLunch
13.15 uurAansprakelijkheid; Partijen in Arboland.
14.30 uurPauze
14.45 uurDe preventiemedewerker als adviseur; Arbozorgsysteem: de 5 W’s.
RI&E en plan van aanpak; Waar haal ik mijn informatie?
16.00 uurAfsluiting in de bar. Mogelijkheid tot netwerken en napraten met de sprekers.

Sprekers

Alfred Kluin - Adviseur arbeid, gezondheid en ergonomie/Trainer Arbode Consultancy

Alfred Kluin
Adviseur arbeid, gezondheid en ergonomie/Trainer Arbode Consultancy
Arbode
http://www.arbode.nl
https://www.linkedin.com/in/alfred-kluin-532ab43b/

Vanaf begin jaren negentig ben ik werkzaam binnen ‘Arboland’. Eerst als Arbo verpleegkundige en middelbaar veiligheidskundige. Sinds de afronding van de opleiding Bedrijfsergonomie als adviseur arbeid, gezondheid en ergonomie. Ik heb bij enkele arbodiensten gewerkt en bij één grote landelijke werkgever als Arbo coördinator. Mijn werkzaamheden bestaan voor een groot deel uit het uitvoeren van RI&E’s en/of het toetsen van RI&E’s, werkplekonderzoeken, het geven van workshops op het gebied van fysieke belasting/ beeldschermwerk, het opleiden van ergo coaches op het gebied van fysieke belasting en het geven van de workshop preventiemedewerker. Tevens adviseer ik werkgevers op het gebied van ergonomie. Denk hierbij aan nieuw- en/of verbouw en het optimaliseren van werkplekken. Mijn aanpak en werkwijze kenmerken zich door een positieve instelling, goede contactuele eigenschappen, analytisch, enthousiasmerend, nauwkeurig en met oog voor de diversiteit aan belangen.

 

Extra informatie

Wanneer

10 september 2020

Tijden

09.00 – 16.00 uur

Lunch

Inbegrepen

Aantal deelnemers

maximaal 14

Locatie

BCS HRM & Salarisadministratie
Het Zuiderkruis 29
5215 MV ‘s-Hertogenbosch

Pin It on Pinterest